Single Announcement

News Title: Taarifa kwa Umma Machi 31, 2022

Posted On : Mon, 04 April, 2022

Description :

Uteuzi wa Bibi Caroline Ngereza kuwa Kaimu Mkuu wa Masuala ya Mipango, Fedha na Utawala wa Kituo Cha Mafunzo cha Kanda ya Ziwa - Mwanza